Mitä Karate on

MITÄ KARATE ON?

Karate on sekä urheilulaji että itsepuolustusmenetelmä. Se on erinomainen tapa ylläpitää hyvää yleiskuntoa, sillä siinä saavat harjoitusta kaikki kehon osat. Kaiken ikäiset ihmiset voivat harrastaa karatea. Tämä monipuolinen ja kiinnostava laji kehittää harrastajaansa sekä fyysisesti että henkisesti. Karatetekniikoiden perustana on mielen ja kehon hallitseminen mahdollisimman tehokkaasti. Fyysisen voiman ja taidon vastapainoksi, karate pyrkii kehittämään ihmisen henkistä kasvua. Vaikka karate onkin kamppailulaji sen päämääränä on aina oman itsensä voittaminen. Kohentuvan lihaskunnon lisäksi lajin elämän opit soveltuvat suoraan "siviilielämään" esimerkkinä kohteliaisuus ja toisten huomioon ottaminen.

Karate ja itsepuolustus

Itsepuolustustaito on karaten oleellinen osa. Pitkäaikainen harjoittelu kehittää eräänlaisen kehonliikkeiden kuuden aistin, jonka avulla karateka nopeasti pystyy reagoimaan vastustajansa liikkeisiin ja kääntämään ne omaksi edukseen. On kuitenkin muistettava että karaten harrastajan päämääränä on, ettei taitoja tarvitse käyttää.
Karaten tekniikat koostuvat pääosin potkuista, lyönneistä, torjunnoista, heitoista, nivellukoista sekä näiden erilaisista yhdistelmistä.

Karate ja kilpaurheilu

Karatesta on kehittynyt myös suosituttu urheilulaji. Ottelun vaaroja pyritään rajoittamaan säännöillä.Tämä edellyttää ottelijoilta hallittua tekniikkaa sekä tuomareilta tiukkaa sääntöjen soveltamista. Ottelijat saavat pisteitä tehokkaista ja puhtaista lyönneistä ja potkuista sekä niihin yhdistetyistä heitoista ja kaadoista. Sallitun kontaktin määrä vaihtelee suuresti eri ikäluokissa. Lasten sarjoissa hyökkäykset päähän pysäytetään ennen vastustajaan osumista, jotta vammoilta vältyttäisiin. Aikuisten sarjoissa päähän sallitaan ns. skin touch ja vartaloon periaatteessa täysikontakti.