PORIN SHOTOKANILLE AIKUISTEN TÄHTIMERKKI

14.12.2023

JKA Talvileirin yhteydessä  luovutettiin Porin Shotokanille aikuisten tähtimerkki. 

Merkin luovutti JKA Talvileirin yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa Suomen Karateliiton uusi puheenjohtaja Harry Heinonen. Merkkin vastaanotti Porin Shotokanin puheenjohtaja Anssi Kaltevo yhdessä seuran valmetajien kanssa. 

Porin Shotokanilla on ollut aikaisemmin lasten ja nuorten tähtimerkki vuodesta 2012.  Suomen karateliiton n. 130 seurasta vain 14 on lasten ja nuorten tähtiseuraa ja  aikuisten tähtimerkki on ainoastaan 4:llä seuralla. Joten voidaankin oikeutetusti sanoa että Porin Shotokan on parasta A-luokkaa.

Mikä sitten on Tähtiseura ja miten sellaisen statuksen saa?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista. Tähtiseura on vahva brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. 

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä. 

Yhteensä kaikissa lajeissa Tähtiseuroja on Suomessa noin 600

  • Lapset ja nuoret: 599  seuraa –  45 lajia
  • Aikuiset: 158 seuraa – 31 lajia
  • Huippu-urheilu: 25 seuraa – 6 lajia